0

  Kazalniki občine Brežice

  Objavljeno: 11.12.2018

  brežice1
  Občina Brežice je v sklopu pridobivanja znaka Slovenia Green, po Zeleni shemi slovenskega turizma obravnavala naslednje kazalnike: geografski podatki, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij.

  Za občino Brežice je zaradi prisotnosti termalne vode najbolj značilen termalni turizem. Največji ponudnik teh storitev so Terme Čatež, ki so največje terapevtske terme v Sloveniji.

  Občina Brežice je prežeta z griči, zelenim svetom sotočja Save in Krke, vinogradi, vode in gradovi, na jugu pa najdemo obrobje Gorjancev. Bogastvo naravne in kulturne dediščine omogoča trajnostni razvoj turizma in drugih povezanih dejavnosti. Površina občine Brežice znaša 268,1 km², najvišja točka je Veliki Špiček, na nadmorski višini 668 m. V celotni občini prebiva 24216 občanov (SURS, 2016).

  V destinaciji se nahaja 21 % ali 56,3 km² varovanega območja, in sicer Kozjanski regijski park, ki ima zlati znak Slovenia Green Park ter 4,6 km2 zavarovanega območja - Jovsev (en del naravnega spomenika, ki je zavarovan).

  Zaradi delovanja zadostnega števila pristojnih služb, se uspešno preprečujejo negativni vplivi turizma na naravo, živalstvo in rastlinstvo. Raba tal v naravi je mozaična, kar pomeni, da lahko že na enem kvadratnem kilometru opazimo živalske in rastlinske vrste iz več biotipov, ki pa se med seboj prepletajo. Prevladujejo kmetijske in gozdne površine, na katerih najdemo več opazovalnic. V vsaki krajevni skupnosti za opazovalnice skrbijo lovske družine. Za obiskovalce je najbolj zanimiva opazovalnica v Jovsih, ki jo trenutno prenavljajo. V občini Brežice je 219 nastanitvenih objektov, od tega 114 v Termah Čatež (https://www.ajpes.si/e -Turizem).

  Komunala Brežice, ki je zadolžena za čiščenje odpadnih voda in zbiranja trdnih odpadkov, po ocenah svoje delo opravlja zelo dobro, saj je v letu 2017 zbrala 4.675.570 kg odpadkov, kar je  11,7 % več kot v letu 2016. Ocenjujemo, da je občini Brežice kakovost zraka med najboljšimi v Posavju, saj se zaradi odsotnosti večjih tovarn in odprte pokrajine izpusti redčijo. Glavna onesnaževalca zraka sta promet in individualna kurišča, saj se v zimskem času, zaradi temperaturnega obrata onesnažila kopičijo tudi v radiju 5 km. Večji del leta so obrati kratkotrajni, kurišča manj aktivna in s tem kakovost zraka boljša. Po naših ocenah nimamo težav s hrupom, razen ob vojaških in rekreativnih poletih iz letališča Cerklje ob Krki. Avtocestni hrup je od naselij omejen s protihrupno zaščito.

  Glede na rezultate analize opravljenih anket med obiskovalci (avg-sep 2018) večina turistov na destinacijo prispe z avtomobilom, dostopnost destinacije pa je dobro urejena tudi z javnim potniškim prevozom. V okviru Celostne prometne strategije iz 2016 destinacija pospešeno uvaja model trajnostne mobilnosti. Trenutno je občina Brežice v fazi gradnje kolesarnice in izposojevalnice koles, ki so del strategije v zapisane v omenjenem dokumentu.

  Posavski muzej je eden izmed 287 zgodovinskih in spomeniških stavb. Kulturni turizem ima pozitiven vpliv na kulturo, ki je tudi značilen za občino Brežice. Destinacija je prežeta s pešpotmi, kot so Bizeljske pešpoti (Grajska pot, Pot k repnicam, Pot ob Sotli, Pot po Orešju in Vidova pot), Koščeva pot po Jovsih, Artiška sadjarska pešpot, Čateževa energijska pešpot, Brežiška in ostale planinske poti po Gorjancih in po Orlici, Sromeljska pot vina in sonca, Gozdna učna pot Pišece, Po Gadovi sledi, Vodna učna pot Gabernica in sprehajalne poti ob reki Savi. Vse poti so varne, saj potekajo po lokalnih cestah, gozdnih in pašnih poteh ali gozdnih stezah. Za vse poti so izdelani zemljevidi in navodila, glede na orientacijsko zahtevnost. Turistični vodniki, ki delujejo na lokalni ravni poti poznajo in so usposobljeni za vodenje skupin. Občina Brežice ima tudi nekaj kolesarskih poti in kolesarske vodiče, ki so usposobljeni in izkušeni. Najbolj pomembne  kolesarske poti so: Skrivnosti rjavorumenega peska, Orlovska tura, Prisluhnimo šumenju mokriških gozdov, Potep po deželi cvička in številne druge tematske poti (Po sledeh Kavsarjev, Gremo v Kostanjek, Gremo na gorca, Potep po dolenjskih gričih, Na obronke Gorjancev in V Gadovo peč). 

  Vir: ZPTM.