0

  Občina Brežice se je zavzela k Zeleni politiki slovenskega turizma

  Objavljeno: 15.06.2018

  brezice mesto
  V Posavskem muzeju Brežice je v sredo, 13. 6. 2018, potekala predstavitev festivala Brežice moje mesto. Eden od osrednjih dogodkov na predstavitvi je podpis Zelene politike slovenskega turizma. Župan občine Brežice je s podpisom te listine, kot glavnim pristopnim dokumentom projekta Zelene sheme slovenskega turizma, destinacijo zavezal k spoštovanju desetih trajnostnih načel.

  Na takšen način se je občina Brežice še uradno pridružila vodilnim slovenskim destinacijam, ki uresničujejo in spodbujajo trajnostni turizem ter s tem pozitivno vplivajo na naravno okolje, lokalno skupnost in gospodarstvo. Slovenija, ena petih najbolj zelenih držav sveta, v sodelovanju z akreditiranim partnerjem GoodPlace, Zavodom trajnostnega turizma, v skladu z mednarodnimi merili ocenjuje, kako zelene in trajnostne so posamezne slovenske občine in destinacije. Gre za celostni pilotni nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turizmu.

  Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji, ki upošteva vse tri stebre trajnostnega razvoja: okoljskega, družbenega in ekonomskega.

  Veseli smo, da lahko občina Brežice zaradi svojega odnosa do okolja, ohranjene narave in ekonomičnosti predstavlja to, kar se splošno prepoznava s pojmom trajnosti. Predpogoj trajnostnega turizma predstavlja spoštovanje kulturnih vrednot v družbi, ki je okoljevarstveno naravnana in je hkrati tista, ki lahko razvija trajnostne gospodarske dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na razvoj vseh deležnikov, so socialno pravične in hkrati optimirajo ekonomski učinek. Takšen turizem je trajnosten in ga lahko zaradi svojih lastnosti imenujemo tudi vzdržni, odgovorni, moralni, zeleni, sonaravni ali etični.
  slovenia_green