0
  5953

  Arhitektura

  V Brežicah in okolici se nahaja kar nekaj arhitekturnih objektov, ki so našli svoje mesto tudi v mnogih slovenskih tematskih publikacijah, saj predstavljajo edinstven spomenik nekdanjega časa. Že ob sprehodu po centru Brežic bo vaše poglede pritegnilo kar nekaj zgodovinskih primerkov, vrednih ogleda ali obiska.

  Grad Brežice in Viteška dvorana

  Ob izteku južnega dela glavne mestne ulice stoji mogočna zgradba gradu Brežice, ki je razglašen za nepremični spomenik kulturne dediščine državnega pomena.
   

  Grajsko obzidje

  Pri severovzhodnem stolpu gradu so odkrili ostanke 4 metre debelega zidu iz 16. stoletja, ki je zapiral predgradje proti vzhodu. Pod njimi odkriti ostanki zidov izvirajo najverjetneje iz srednjega veka.

  Grajski hlevi

  Stavba je v osnovi iz časa gradnje gradu sredi 16. stoletja. V pritličju je ohranjena velika dvorana – nekdanji konjski hlevi s stebriščem in stropnimi oboki.

  Grajska kašča

  Grajska kašča v Brežicah sodi med najlepše ohranjene grajske kašče v Sloveniji in je uvrščena med 227 nepremičnih kulturnih spomenikov državnega pomena.

  Gasa - ulica na mestnem obzidju

  Hiše na južnem delu Gase so v strnjenem nizu prizidane na staro mestno obzidje. V prejšnjih stoletjih so jih največ zasedali obrtniki.Po mnenju mnogih je to ena izmed najleših ulic v Brežicah.

  Vodovodni stolp Brežice

  Vodovodni stolp je najprepoznavnejša točka mesta. Vertikala nas spremlja že od daleč in vabi v mesto, ki je bilo več stoletij znano kot "važno trgovsko mesto".

  Spomenik Punt in revolucija

  Leta 1972 je arhitekt Franc Filipčič projektiral spominski plato v Brežicah z javnim spomenikom Punt in revolucija kiparja Stojana Batiča, postavljen v spomin na kmečke upore in partizanski boj.

  Stara lekarna

  Z lepo renesančno fasado in polkrožno oblikovanim portalom, ki nosi letnici 1641 in 1695, sodi nekdanja lekarna med najlepše ohranjene hiše v Brežicah.

  Mestna hiša

  V središču starega mestnega jedra stoji mogočna Mestna hiša, ki je v času od svojega nastanka pa do danes doživela kar nekaj sprememb. K obisku vabi s ponudbo, z dogajanjem in odlično atmosfero.

  Hiša družine Del Cott

  Nadstropna stavba iz druge polovice 18. stoletja je lepotica med mestnimi hišami. 

  Župnijska cerkev sv. Lovrenca

  Župnijska cerkev sv. Lovrenca sredi mesta z baročno razgibanim enoladijskim prostorom, češko kapo nad osrednjo polo in prezbiterijem ter zahodnim zvonikom nad pevskim korom je bila po načrtu J. N. Fuchsa zgrajena leta 1782.

  Narodni dom

  Slovesno odprtje Narodnega doma seže v leto 1904. V dobi narodnostnih bojev je bil kulturno in politično središče brežiških Slovencev.
   

  Nemški dom s hotelom Pri črnem orlu

  Nekdanji Nemški dom (Deutsches Heim) s hotelom Pri črnem orlu (Zum Schwarzen Adler) je zgrajen v severnorenesančnem stavbnem slogu.

  Severna mestna vrata

  Severna mestna vrata iz 16. stoletja so imela obliko enonadstropnega kamnitega stolpa, ki je imel trapezoidni tloris in je z zunanje strani obzidja segal v vodni obrambni jarek.

  Spomenik izgnancem 1941-1945

  Ob prenovitvenih delih so leta 2006 na glavni mestni ulici odkrili več vodnjakov eden pa je kasneje postal tudi spomenik v spomin izgnancem.

  Nekdanji Frančiškanski samostan

  Za samostan je bilo usodno leto 1941, ko je nemški okupator zaplenil stavbo, cerkev porušil do prezbiterija, menihe pa izgnal in ustanovil nemško gimnazijo. Frančiškani so močno vplivali na kulturo, šolstvo in socialo. Danes v obnovljeni stavbi deluje Gimnazija Brežice.

  Romarska cerkev sv. Roka

  Romarska cerkev sv. Roka, zgrajena v spomin na kugo, je kvaliteten primer podeželske sakralne arhitekture poznobaročnega klasicizma, nastale leta 1764.

  Mestno obzidje

  Zidovi obzidja so bili debeli 1,90 metra in visoki 6,60 metra. Vstop v mesto je bil mogoč skozi severna, južna in vzhodna vrata.

  Most čez Savo in Krko

  Železobetonski most nad sotočjem Save in Krke, dolg 524 metrov, je bil med najdaljšimi v Avstro-Ogrski. Most se obnavlja, zato je zaprt za promet in sprehajalce. Po prenovi bo obiskovalcem ponudil odličen razgled nad Krko in Savo.