0

  COVID-19. Povezani smo močnejši, ostanimo doma!

  Zelena shema slovenskega turizma tudi v teh oteženih okoliščinah poteka dalje; saj je prav razvoj tisti, pri katerem je treba aktivnosti še okrepiti, da bomo pripravljeni vstopili v po-krizni čas. Turizem bomo postavljali na novo – imamo priložnost, da ga zasnujemo na naravi in človeku prijazen način ter odpravimo napake, ki smo jih morda storili v preteklosti.
   
  V okviru Zelene sheme nadaljujemo z rednimi aktivnostmi. V postopku pridobivanja znaka je 5 destinacij, nadalje poteka recertificiranje destinacij, oddaja akcijskih načrtov, Zelenih DNK-jev in letnih poročil (če se spremembe nanašajo na vas, prejmete dodatno sporočilo), žal pa
  je Zeleni dan slovenskega turizma, na katerem bi se morali srečati 22. maja, odpovedan. Leta 2021 bomo nadoknadili še letošnji Zeleni dan, podelitev znakov Slovenia Green pa je zaenkrat predvidena v okviru Dnevov slovenskega turizma sredi oktobra v naši zlati destinaciji SLOVENIA GREEN – Laškem.
   
  V času, ko se turizem spopada z izjemnimi izzivi, ki jih je prineslo širjenje virusa covid-19, vam želimo pomagati tudi z rednim obveščanjem in posredovanjem informacij, ki vam lahko pomagajo pri spopadanju z nastalimi razmerami. V ta namen smo pripravili:
  • Zbirnik informacij Covid-19, covid-19, v katerem najdete povzetek trenutnega stanja v Sloveniji in po svetu, povzetek in razlago ukrepov slovenske vlade za pomoč gospodarstvu in najpomembnejše objave mednarodnih institucij s področja turizma na temo virusa;
  • pregled vplivov COVID-19 na gospodarstvo, ocene upada potovanj globalno in za Slovenijo, spremembe v aktivnostih STO;
  • povzetek webinarja Destination Think! z naslovom »Covid-19 support webinar for DMOs: Leading your destination through crisis and recovery«.
  Vabimo vas, da še naprej redno spremljate naše komunikacijske kanale, še posebej TTA-novice.

  V tem trenutku je zelo pomembno, da se medsebojno obveščamo o aktivnostih in stanju na destinacijah in pri ponudnikih, vključenih v Zeleno shemo slovenskega turizma.