OBČINA BREŽICE AKTIVNA NA PODROČJU OKOLJSKE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA DELOVANJA

Destinacija Čatež in Brežice je maja 2019 prejela srebrni znak Slovenia Green Destination, ki ga je v letu 2022 nadgradila in pridobila naziv Slovenia Green Destination Platinum. To je znak najvišje odličnosti doseganja trajnostno naravnanih mednarodnih standardov.

Zraven destinacij lahko trajnostni znak pridobijo tudi ponudniki gostinskih in namestitvenih obratov, ki gostom omogočajo, da z izbiro certificiranega ponudnika neposredno pripomorejo k varovanju okolja.

Veseli nas da k Zeleni shemi slovenskega turizma pristopa vedno več brežiških ponudnikov, v letu 2021 so na pot trajnostnega razvoja turizma podali Oštarija Debeluh, gostilna in Pension LES in MC Hostel Brežice. Slednji je pridobil trajnostni certifikat Hostelling International Quality and Sustainability (HI – Q & S), ki je podlaga za pridobitev certifikata Slovenia Green Accommodation. Oštarija Debeluh in gostilna in Pension Les pa sta pridobila trajnostni certifikat GREEN KEY – ZELENI KLJUČ – za gostinske obrate / namestitve.

Ponosni smo, da skupaj pišemo zeleno zgodbo Slovenije in da so v letu 2022 gostilna Erban, restavracija Amor in gostilna Cetin pridobili okoljski znak: »GREEN KEY/ZELENI KLJUČ«, ki je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji in pomeni zavezanost podjetij, da spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE.

Na takšen način so sprejeli odločitev, da svojo obstoječo zeleno politiko nadgradijo, jo formalno umestijo v svoje poslovanje ter preko mednarodnih standardov preverijo svoje trajnostno naravnano delovanje. S pridobitvijo znaka Green Key, enega izmed v zeleni shemi slovenskega turizma priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih znakov ter podpisu ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA TURIZMA IN ZAVEZE ZA TRAJNOSTNO GASTRONOMIJO SLOVENIJE, so izpolnili tudi pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Cuisine/Accommodation, s čimer se bo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno pozicionirala kot okolju in družbi prijazna restavracija/namestitev.

Kaj sploh pomeni certifikat Zeleni ključ? To je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vplivi na okolje ter stroške poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje.

Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izredno privlačna. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ, pomeni za obrat tudi dodatni način promocije, saj obrat potencialnim gostom s pridobitvijo omenjenega znaka sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svojo trajnostno naravnano poslovanje.

 Kriteriji za restavracije/namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer:

(1) OKOLJSKO UPRAVLJANJE,
(2) VKLJUČENOST OSEBJA,
(3) INFORMIRANJE GOSTOV,
(4) VODA,
(5) PRANJE IN ČIŠČENJE,
(6) ODPADKI,
(7) ENERGIJA,
(8) HRANA IN PIJAČA,
(9) NOTRANJE OKOLJE,
(10) ZELENE POVRŠINE,
(11) KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST,
(12) AKTIVNOSTI V NARAVI in
(13) ADMINISTRACIJA.

Shema združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Dokazali so tudi aktivno sodelovanje in spodbujanje deležnikov ter odgovornost, da zeleno politiko širijo mednje ter na ta način postajajo ambasadorji zelene politike.

 Skupaj z okoljsko osveščenimi ponudniki na področju trajnostnega razvoja okolja in družbe uspešno soustvarjamo ZELENO ZGODBO TRAJNOSTNEGA TURIZMA v naši destinaciji.

OBČINA BREŽICE AKTIVNA NA PODROČJU OKOLJSKE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA DELOVANJAOBČINA BREŽICE AKTIVNA NA PODROČJU OKOLJSKE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA DELOVANJAOBČINA BREŽICE AKTIVNA NA PODROČJU OKOLJSKE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA DELOVANJA


 
NAZAJ
© 2023 discoverbrezice.com
izdelava: ETREND

×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU