Ošterija Debeluh je pridobila trajnostni znak Green key


Destinacija Čatež&Brežice je maja 2019 prejela srebrni znak Slovenia Green Destination. Poleg destinacij lahko trajnostni znak pridobijo tudi ponudniki gostinskih in namestitvenih obratov, ki gostom omogočajo, da z izbiro certificiranega ponudnika neposredno pripomorejo k varovanju okolja.

Veseli nas, da je Ošterija Debeluh, z vrhunskim chefom Juretom Tomičem že pred časom sprejela odločitev, da svojo obstoječo zeleno politiko nadgradijo, jo formalno umestijo v svoje poslovanje ter preko mednarodnih standardov preverijo svoje trajnostno naravnano delovanje, in sicer na način, da izvedejo oziroma se preverijo skozi postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata GREEN KEY/ZELENI KLJUČ – za gostinske obrate in naknadno certifikat Slovenia Green - GREEN CUISINE.
Ošterija Debeluh je pridobila okoljski znak Green Cuisine
Kaj sploh pomeni certifikat Zeleni ključ?
To je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vplivi na okolje ter stroške poslovanja.

Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izredno privlačna. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ, pomeni za obrat tudi dodatni način promocije, saj obrat potencialnim gostom s pridobitvijo omenjenega znaka sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svojo trajnostno naravnano poslovanje.
Ošterija Debeluh je pridobila okoljski znak Green Cuisine

Kriteriji za restavracije/namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer:
(1) OKOLJSKO UPRAVLJANJE,
(2) VKLJUČENOST OSEBJA,
(3) INFORMIRANJE GOSTOV,
(4) VODA,
(5) PRANJE IN ČIŠČENJE,
(6) ODPADKI,
(7) ENERGIJA,
(8) HRANA IN PIJAČA,
(9) NOTRANJE OKOLJE,
(10) ZELENE POVRŠINE,
(11) KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST,
(12) AKTIVNOSTI V NARAVI in
(13) ADMINISTRACIJA.

V okviru področja OKOLJSKO UPRAVLJANJE so v obratu med drugim dokazali aktivno obojestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo. To sodelovanje je obenem predpogoj za umestitev lokalnih skupnosti ter turističnih ponudnikov v sistem Zelene sheme slovenskega turizma, ki je nacionalni program in certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Shema združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Dokazali so tudi aktivno sodelovanje in spodbujanje deležnikov ter odgovornost, da zeleno politiko širijo mednje ter na ta način postajajo ambasadorji zelene politike.

S pridobitvijo znaka Green Key - enega izmed v ZSST priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih znakov - ter podpisu ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA TURIZMA IN ZAVEZE ZA TRAJNOSTNO GASTRONOMIJO SLOVENIJE, bo obrat izpolnil tudi pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Cuisine, s čimer se bo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno pozicioniral kot okolju in družbi prijazna restavracija.
Ošterija Debeluh je pridobila okoljski znak Green Cuisine

Ošterija Debeluh, z vrhunskim kuharjem Juretom Tomičem na čelu je prejemnica številnih nagrad. Ošterija Debeluh je vključena v JRE restavracije, kjer je pogoj za vključitev predvsem kakovost. Ošterija je prejemnik Michelinovega krožnika, kar pomeni, da so jedi dobro in skrbno pripravljene iz svežih surovin. Jure Tomič spoštuje lokalno tradicijo in kakovost surovin – zato sodeluje s pridelovalci hrane, kmeti in vinogradniki iz Posavja, kar je tudi povezano s kratkimi nabavnimi verigami in smotrnim ravnanjem do okolja v katerem živimo.
 
Verjamemo, da bomo skupaj z okoljsko osveščenimi ponudniki na področju trajnostnega razvoja okolja in družbe uspešno soustvarjali ZELENO ZGODBO TRAJNOSTNEGA TURIZMA v naši destinaciji, saj tu ne tekmujemo kdo bo boljši, prvi, ampak se povezujemo med seboj, saj spoštujemo naravo, in takšno kot jo poznamo želimo pustiti tudi našim zanamcem.
NAZAJ
© 2023 discoverbrezice.com
izdelava: ETREND

×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU