Rezultati ankete »ZADOVOLJSTVO DOMAČINOV S TURIZMOM NA DESTINACIJI ČATEŽ IN BREŽICE«


Na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice stremimo k razvoju turistične destinacije, ki bo zagotavljal tako visoko zadovoljstvo turistov in obiskovalcev, kot tudi visoko kakovost življenja prebivalcev. Vemo, da turizem vpliva na kakovost bivanja, ki domačinom prinaša tako koristi kot tudi nevšečnosti, zato smo v mesecu januarju in februarju 2022 izvedli anketo o zadovoljstvu domačinov s turizmom na naši destinaciji.

Anketa je bila izvedena v spletni obliki, povzetke in poročilo pa je pripravila Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru. V 27ih dneh objavljene ankete je anketo uspešno zaključilo in oddalo 497 oseb, pri čemer je bilo 60% anketiranih žensk, v starostni strukturi anketiranih sta z deleži nekaj več oz. manj kot 40 % zastopani kategoriji mlajših oz. starejših srednjih let (25–44 in 45–64 let). Glede na status je v vzorcu več kot 70 % zaposlenih, skoraj 20 % vprašanih oz. njihovih bližnjih (družinskih članov) je neposredno povezanih s turizmom v smislu neposrednega dohodka iz turizma.

Osrednji del vprašalnika je predstavljal sklop 17 mnenjski vprašanj, kjer so anketirani izrazili (ne)strinjanje s trditvami na 5-stopenjski lestvici, kar je predstavljeno na grafikonu spodaj.

Rezultati ankete o zadovoljstvu domačinov s turizmom na destinacji


Ugotovili smo, da pri odgovorih med tistimi, ki jim turizem pomeni vir prihodka, in ostalimi, ki s turizmom nimajo neposredne povezave bistvenih razlik ni. Tesneje povezani s turizmom pričakovano bolje ocenjujejo možnost sodelovanja pri načrtovanju turizma, prav tako obveščenost o razvoju turizma na destinaciji, bolje opažajo koristi ter pozitivne učinke, a hkrati višje (torej slabše) ocenjujejo tudi negativne trditve: problematiko onesnaževanja, prometa, varnosti. Podrobneje v grafikonu spodaj.

Rezultati ankete o zadovoljstvu domačinov s turizmom na destinacji


Na zadnje, odprto vprašanje »Bi nam v zvezi z vašim (ne)zadovoljstvom s turizmom na destinaciji želeli še kaj sporočiti?« se je odzvalo 119 anketiranih, ki je z različnimi predlogi za izboljšave, osebnimi mnenji in  kritikami izrazilo stališče glede dejanskih potreb in priložnosti na terenu.

Ob koncu je vredno še enkrat poudariti, da je zadovoljstvo domačinov s turizmom na izbrani destinaciji eden ključnih pokazateljev njegove razvojne uspešnosti. Trajnostne oblike turizma v prvi vrsti vključujejo pomen lokalnega prebivalstva za turizem; bistveni so njihovo dobro počutje, vpetost, možnost odločanja. Visoka kakovost življenja domačinov je nepogrešljiv postulat trajnostnega turizma in mora biti tudi sicer ključna prioriteta vseh prizadevanj posameznikov in ustanov, ki k temu (lahko) prispevajo. Pričujoče poročilo o zadovoljstvu domačinov s turizmom v občini Brežice je drugo tovrstno poročilo v času, ko je občina Brežice (oz. Destinacija Čatež in Brežice) vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma in predstavlja bistveno nadgradnjo prvega poročila, hkrati pa postavlja tudi smernice in standard za nadaljnje delo na tem področju, kjer je še ogromno prostora za izboljšave.

Za sodelovanje v anketi se zahvaljujemo vsem, ki so aktivno pripomogli k raziskavi na tem področju.


 
 
NAZAJ
© 2023 discoverbrezice.com
izdelava: ETREND

×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU