Rezultati ankete »ZADOVOLJSTVO OBISKOVALCEV NA DESTINACIJI ČATEŽ IN BREŽICE«

Na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice stremimo k razvoju turistične destinacije, ki bo zagotavljal tako visoko zadovoljstvo turistov in obiskovalcev, kot tudi visoko kakovost življenja prebivalcev. Na destinaciji Čatež in Brežice se zavedamo, da je zadovoljstvo obiskovalcev, oziroma njihova ocena najboljša možnost za analizo dela na področju turizma. V mesecu juliju 2021 smo izvedli anketo o zadovoljstvu obiskovalcev na destinaciji Čatež & Brežice.

Anketiranje je bilo izvedeno s pomočjo vnaprej pripravljenih anketnih vprašalnikov, kateri je poleg klasičnih sklopov vključeval še sklop vprašanj, ki podrobneje naslavljajo potrošnjo obiskovalcev, ter sklop vprašanj, ki zadevajo ogljični odtis. Vprašalniki so bili na voljo v slovenskem in angleškem jeziku, dostopni v fizični in spletni obliki (portal 1ka).

Pri anketiranju je sodelovalo 8 anketarjev; delo so opravljali na ključnih točkah turističnega obiska na destinaciji Čatež in Brežice, s čimer smo želeli zagotoviti čim večjo relevantnost  zajema gostov: v Termah Čatež, Termah Paradiso, v Posavskem muzeju Brežice, na lokaciji Turistično-informativnih centrov, na glavni brežiški ulici in v manjši meri še na kakšni od manj obiskanih lokaciji v občini Brežice.
 
REZULTATI:
  • Skoraj polovica anketiranih potuje z družino, kar potrjuje našo predpostavko o destinaciji za družinske počitnice, dobra četrtina v paru, slabih 13 % s prijatelji. Dobra tretjina vprašanih je glede na rezultate ankete enodnevnih obiskovalcev, slabi dve tretjini pa ustvarita najmanj eno nočitev, večina med njimi in tudi sicer (več kot 50 % vprašanih) ostane od dveh dni do enega tedna, redki (manj kot 10 % vprašanih) dlje. 
  • Večina vprašanih je uporabljala avto, skoraj 30 % jih je hodilo peš, zelo redki  uporabljajo kolo, še manj njih avtodom. Skoraj 4 % vprašanih je navedlo vlak , med njimi je večina enodnevnih gostov. Glavni namen obiska v destinaciji je za veliko večino počitek, sledita zabava in kulinarika ter rekreacija, okoli 3 % vprašanih je/bo prvenstveno obiskalo sorodnike, podoben delež tudi naravne in kulturne znamenitosti.
  • Manj kot polovica vprašanih (44 %) pozna slovensko znamko za trajnost v turizmu Slovenia Green. Pričakovano jo v manjšem deležu poznajo tuji gostje (pri čemer pa izrazito izstopajo Avstrijci – kar 8 od 12 jih znamko pozna), a hkrati le dobra polovica (51 %) slovenskih gostov. Prav tako znamko bistveno slabše poznajo starejši od 65 let. 
  • Med 13 segmenti ponudbe po oceni pozitivno izstopata občutek varnosti in prijaznost ter gostoljubnost domačinov, sledita skrb za zdravje in urejenost okolice. Na dnu lestvice zadovoljstva sta ponudba za nakupovanje in javni prevoz. Podrobnosti so razvidne iz spodnjega grafikona.
Rezultati ankete : Zadovoljstvo obiskovalcev na destinaciji Čatež  in Brežice

 
  • Visoko je bilo zaupanje v pitno vodo, sploh napram drugim kategorijam na polju trajnosti. Ločevanje odpadkov in dostopnost mest za odlaganje odpadkov nasploh je bila ena od negativnih pripomb pri vprašanju o zadovoljstvu. Na drugi strani lahko naštejemo kar 35 samostojnih pobud v odprtih vprašanjih, ki eksplicitno nagovarjajo prav vprašanje odpadkov: pomanjkanje košev za ločevanje odpadkov oz. nedosledno upoštevanje ločevanja, preveč uporabe embalaže.
Rezultati ankete : Zadovoljstvo obiskovalcev na destinaciji Čatež  in Brežice

 
  • Predlogi iz odgovorov se pričakovano nagibajo v zeleno smer, v vseh pogledih. Poleg že omenjene problematike odpadkov (pomanjkanje košev, problematika ločenega zbiranja) in čistoče (tako bazenov kot okolice), pomanjkanja ozaveščanja o trajnostnih praksah (varčevanje z vodo in elektriko, predvsem v hotelih/sobah), trajnostne mobilnosti ((e-)kolesa, e-avtomobili, javni prevoz) in njej pripadajoče infrastrukture, zdrave (ekološke, lokalne) hrane, se večina odgovorov tako ali drugače navezuje na naravo. Želijo si več dreves in posledično sence, tako na kopališčih kot tudi na poteh v okolici, več možnosti za stik z naravo v smislu urejenih pohodnih in kolesarskih poti, predvsem ob nabrežjih bližnjih rek, potokov, možnosti naravnih kopališč, obiska okoliških znamenitosti in kampiranja v naravi. Izpostavljena je bila dostopnost pitne vode (predvsem v mestu), kjer predlagajo več pitnikov oziroma fontan, kjer si vodo lahko natočimo. 
  • Velika večina gostov (97,1 %) je na destinacijo prišlo v lastni organizaciji in slabe 3 % v sklopu paketne ponudbe/potovalnega paketa. Med slednjimi je večina (11 vprašanih; 85 %) prišla zgolj na našo destinacijo, le 2 vprašana (15 % tistih, ki potujejo v okviru paketne ponudbe) sta v okviru paketa obiskala še druge destinacije. Na vprašanje o povprečni porabi turistov, pa smo iz ankete ugotovili, da povprečni anketiranec na destinaciji (brez vključene nočitve) porabi 18,19 €.
  • Rezultati raziskave kažejo, da destinacija Čatež in Brežice ohranja svoj tradicionalni značaj termalne počitniške destinacije, na kateri prevladujejo družine in pari, zaradi bogate termalne ponudbe pa beleži tudi veliko število dnevnih gostov. To še zlasti velja za obdobje visoke sezone, ko se na destinaciji lahko nahaja tudi več tisoč gostov na dan. Velika večina teh gostov za obisk destinacije uporablja svoj lastni prevoz, delež uporabe javnega prevoza in zelenih oblik mobilnosti pa je precej nizek. Kljub relativno visokemu skupnemu povprečnemu zadovoljstvu gostov z izkušnjo na destinaciji, se v odgovorih vprašanih izkazuje nekaj pomanjkljivosti, predvsem pa veliko priložnosti za izboljšanje zadovoljstva obiskovalcev in zelenega značaja destinacije. 
Trudili se bomo, da bodo v naslednjih anketnih vprašalnikih dosedanje pomankljivosti manjše ali se jih celo ne bo več naštevalo. Hvala vsem za sodelovanje v anketiranju.
NAZAJ
© 2023 discoverbrezice.com
izdelava: ETREND

×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU