Vodna učna pot Gabernica

Dolžina poti: 17 km
Čas trajanja poti: 5 ur
Začetna točka: ob izviru potoka Gabernica, Pišece, votlina Duplo

Dolžina poti: 17 km
Čas trajanja poti: 5 ur
Začetna točka: ob izviru potoka Gabernica, Pišece, votlina Duplo


Pot poteka ob potoku Gabernica, ki izvira v Pišecah, pa vse do izliva potoka v reko Savo in je prva vodna učna pot v Sloveniji. Zanimivo sta predstavljena vodotok in vse dogajanje vzdolž potoka − tako v naravoslovnem kot tudi v izkoriščevalsko-posledičnem pogledu. Pot se začenja ob izviru potoka Gabernica ob vznožju Orlice v vasi Pišece, v votlini Duplo. Nato teče mimo obnovljenega starega mlina, mimo gozdnega potočka kot pravega hranitelja vodnih rastlin in živali, mimo ribnika v Pišecah, skozi dolinski tok z vodo še bogatejšega meandrirajočega potoka po dolini ob cesti Globoko−Pišece skozi Dednjo vas, Blatno in Piršnbreg. Pot nadaljuje čez Brežiško polje, po regulirani strugi skozi vasi Globoko, Cundrovec, Zakot do Mosteca, kjer se izliva v reko Savo. Ob Gabernici lahko spoznavamo vso pestrost življenja ob potoku: naravni vodotok, rabo vodotoka (mlini), značilnosti vodotoka v nižini, regulacijo naravnega vodotoka − zakaj in kakšne so posledice za okolje, nižinske poplavne gozdove Dobrave, zanimive poplavne ravnice pri Kapelah (Jovsi). Ob poti si krepimo ekološko zavest ob učenju o pojavnih oblikah in pomenu vode v naravi (biotopi, ekologija) ter v družbi (izvir – zajetje, mlini, ribnik, tlakovanje korita − odvajanje »odvečne« vode za potrebe urejanja površin za kmetijstvo, raba termalne vode …).

Oznake: Pot je označena s sedmimi informativnimi tablami (Izvir, Pišeški grad, Dolina, Globoko, gozd Dobrava, rezervat Jovsi (Kapele), Mostec).

Zanimivosti ob poti: izvir Gabernice v votlini Duplo, star mlin, Grad Pišece, poplavni gozd Dobrava, Jovsi (Kapele), Brod čez reko Savo (Mostec), rastlinska in naravna raznovrstnost.

O vodni učni poti Gabernica si oglejte tudi zelo poučen video na spodnji povezavi:

https://vimeo.com/86236801

Vas zanima več?

Za dodatne informacije vas prosimo, da nam pošljite sporočilo. Odgovorili vam bomo v nakjrajšem možnem času.
© 2022 discoverbrezice.com
izdelava: ETREND

×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU