Vodna učna pot Gabernica

Dolžina poti: 17 km
Čas trajanja poti: 5 ur
Začetna točka: ob izviru potoka Gabernica, Pišece, votlina Duplo


Pot poteka ob potoku Gabernica, ki izvira v Pišecah, pa vse do izliva potoka v reko Savo in je prva vodna učna pot v Sloveniji. Zanimivo sta predstavljena vodotok in vse dogajanje vzdolž potoka − tako v naravoslovnem kot tudi v izkoriščevalsko-posledičnem pogledu. Pot se začenja ob izviru potoka Gabernica ob vznožju Orlice v vasi Pišece, v votlini Duplo. Nato teče mimo obnovljenega starega mlina, mimo gozdnega potočka kot pravega hranitelja vodnih rastlin in živali, mimo ribnika v Pišecah, skozi dolinski tok z vodo še bogatejšega meandrirajočega potoka po dolini ob cesti Globoko−Pišece skozi Dednjo vas, Blatno in Piršnbreg. Pot nadaljuje čez Brežiško polje, po regulirani strugi skozi vasi Globoko, Cundrovec, Zakot do Mosteca, kjer se izliva v reko Savo. Ob Gabernici lahko spoznavamo vso pestrost življenja ob potoku: naravni vodotok, rabo vodotoka (mlini), značilnosti vodotoka v nižini, regulacijo naravnega vodotoka − zakaj in kakšne so posledice za okolje, nižinske poplavne gozdove Dobrave, zanimive poplavne ravnice pri Kapelah (Jovsi). Ob poti si krepimo ekološko zavest ob učenju o pojavnih oblikah in pomenu vode v naravi (biotopi, ekologija) ter v družbi (izvir – zajetje, mlini, ribnik, tlakovanje korita − odvajanje »odvečne« vode za potrebe urejanja površin za kmetijstvo, raba termalne vode …).

Podrobneje:
Dolžina poti: 17 km
Čas trajanja poti: 5 ur
Začetna točka: ob izviru potoka Gabernica, Pišece, votlina Duplo

Vas zanima več?

Za dodatne informacije vas prosimo, da nam pošljite sporočilo. Odgovorili vam bomo v nakjrajšem možnem času.
© 2023 discoverbrezice.com
izdelava: ETREND

×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU